Solar kiselmaterial: Priset fortsatte att stiga något, och noteringen för det övergripande enkristallmaterialet denna vecka var cirka 39.38 USD/KG.