Multi-power produkter är lämpliga för olika scenarier och förbättrar effektiviteten