Den övergripande fördelen med 210MM storlek solceller är att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten